ԼԻՑԵՆԶԻԱ

Չդասակարգված

Չդասակարգված

ՋՐՎԵԺԻ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԸ ՈՂՋՈՒՆՈՒՄ Է ՁԵԶ

Անվանումը`                          Կոտայքի  մարզի  <<Ջրվեժի  միջնակարգ                                                                                           դպրոց>>  ՊՈԱԿ

Տնօրեն`                                Լիլիթ  Վահագնի  Վարդանյան

Կրթ. ծրագրերի

աստիճանը`                          Միջնակարգ

Աշխ.  ռեժիմը`                      Երկհերթ

Դասերի  սկիզբը`                  08:30

Աշակերտների թիվը`          1109

Ուսուցիչների  թիվը`           74

Չդասակարգված